Swedbank årsstämma 2019

Årsstämma 2019 | Swedbank

Swedbanks årsstämma hölls på Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, torsdagen den 28 mars 2019.

Årsstämma 2019 – Swedbank

Årsstämma 2019

Swedbanks årsstämma hölls på Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, torsdagen den 28 mars 2019. Information om årsstämman …

Välkommen till Swedbanks årsstämma 2019 – Cision News

Välkommen till Swedbanks årsstämma 2019 – Swedbank

20 feb. 2019 — Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, Stockholm, torsdagen den 28 mars 2019 kl. 11.00.

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, Stockholm,

Swedbanks årsstämma 2019 – Cision News

Swedbanks årsstämma 2019 – Swedbank

28 mars 2019 — Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tio och valdes Kerstin Hermansson och omvaldes Bodil Eriksson, …

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tio och valdes

Välkommen till Swedbanks årsstämma den 28 mars 2019

23 mars 2019 — Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, Stockholm, torsdagen den 28 mars 2019 kl. 11.00. Aktieägare är …

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut på extra …

På årsstämman 2019 valdes Kerstin Hermansson in som ny styrelseledamot i styrelsen. Page 2. Valberedningen har inför den extra bolagsstämman anlitat …

2019 Års- och hållbarhetsredovisning – Swedbank

26 mars 2020 — I denna verk- samhet finns behovet att förvärva egna aktier. Årsstämman 2019 beslöt därför att banken under tiden fram till Årsstämman 2020.

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt …

Årsstämman i Swedbank 2021 beslutade om principer för hur valberedningen ska … våren 2019 anlitad som rådgivare åt Swedbanks styrelse, främst avseende.

Välkommen till Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni …

19 juni 2019 — Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till extra bolagsstämma på Folkets Hus, … Swedbanks huvudkontor senast den 13 juni 2019.

förslag till årsstämman 30 mars 2023 – MFN.se

MFN.se > Swedbank > Swedbanks valberedning – förslag till årsstämman 30 mars 2023

30 jan. 2023 — 2023-03-30, Årsstämma 2023 … 2019-03-28, Årsstämma 2019 … I Swedbanks valberedning ingår ordförande Lennart Haglund (Sparbankernas …

Till omval föreslås Göran Persson, Göran Bengtsson, Annika Creutzer, Hans Eckerström, Kerstin Hermansson, Helena Liljedahl, Bengt Erik Lindgren, Anna Mossberg, Per Olof Nyman, Biljana Pehrsson…

Keywords: swedbank årsstämma 2019