Spp aktiefond sverige avanza

Storebrand Sverige A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Sverige (f.d. SPP Aktiefond Sverige) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska …

Storebrand USA A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand USA (f.d. SPP Aktiefond USA) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden.

Storebrand Sverige Plus A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Sverige Plus (f.d. SPP Sverige Plus) är en fossilfri, indexnära aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag noterade i Sverige.

Storebrand Europa A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Europa (f.d. SPP Aktiefond Europa) är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden …

Storebrand Global All Countries A SEK – handla fonden | Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Global All Countries (f.d. SPP Aktiefond Global) är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den globala …

Storebrand Japan A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Japan (f.d. SPP Aktiefond Japan) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden.

Storebrand Global Low Volatility A SEK – handla fonden

Fondguide | Avanza

Storebrand Global Low Volatility (f.d. SPP Aktiefond Stabil) är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden …

Storebrand Global Plus A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Global Plus (f.d. SPP Global Plus) är en fossilfri, indexnära global aktiefond som investerar brett i olika branscher på de utvecklade …

Storebrand Emerging Markets A SEK – handla fonden | Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Emerging Markets (f.d. SPP Emerging Markets SRI) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på börserna …

Storebrand Global Solutions A SEK – handla fonden – Avanza

Fondguide | Avanza

Storebrand Global Solutions (f.d. SPP Global Solutions) är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på …

Keywords: spp aktiefond sverige avanza