När en förälder dör försäkringskassan

För dig som har förlorat en närstående – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Om föräldern själv vill ta kontakt med enheten kan hen ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771‑524 524 . Föräldern ska då säga ”tillfällig …

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig om din maka/make, partner eller den andra föräldern till ditt barn går bort.

När ett barn dör – Försäkringskassan

7 dec. 2022 — Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör.

Om vilka ersättningar föräldrarna kan få om barn har dött. Det finns olika ersättningar beroende på om barnet dog i samband med förlossningen eller senare i liv

Ekonomisk ersättning – Efterlevandeguiden

10 dec. 2020 — För att orka allt när någon nära anhörig dör kan du behöva ta ledigt … syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar.

Efterlevande kan få efterlevandepension och ekonomisk ersättning från Pensionsmyndigheten, privata försäkringar, via arbetsgivare om du är förmånstagare.

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Ta ledigt om du behöver – Efterlevandeguiden

28 dec. 2022 — Har du fyllt 18 år och har en förälder som avlidit kan du få barnpension om du studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande.

Det här gäller om du behöver ta ledigt i samband med dödsfall, begravning, bouppteckning och sorgereaktioner

Efterlevande kan ha rätt till okänd ersättning – Afa Försäkring

Barnpension och efterlevandestöd till barn | Pensionsmyndigheten

28 dec. 2022 — När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna …

När en anhörig dör – Skatteverket

Ekonomiskt stöd när anhörig dör – efterlevandepension | Pensionsmyndigheten

24 juni 2022 — Ersättningen barnpension betalas ut om föräldrarna dör och max till det år barnet … tillsammans med Skatteverket och Försäkringskassan.

Efterlevandepension och dödsfallsersättning – europa.eu

Vid dödsfall kan de närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Livförsäkringen gäller oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid …

Försäkring vid dödsfall – TGL | Afa Försäkring

Samlad information om vad du behöver tänka på när en anhörig dör. Till exempel dödsfallsintyg, bouppteckning och att deklarera dödsboet.

Vid dödsfall kan de närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Här kan du läsa mer om livförsäkringen och hur den fungerar.

När en anhörig dör | Skatteverket

När en person dör kan de efterlevande anhöriga ha rätt till efterlevandeförmåner. Vem som kan få vilka förmåner varierar från land till land.

Samlad information om vad du behöver tänka på när en anhörig dör. Till exempel dödsfallsintyg, bouppteckning och att deklarera dödsboet.

Efterlevandepension och dödsfallsersättning i EU: vad som gäller om du bor i ett annat EU-land – Ditt Europa – Your Europe

Vilket land betalar ut dödsfallsersättning om du bor i ett annat EU-land? Information om förmåner för änklingar, änkor och andra anhöriga

Keywords: när en förälder dör försäkringskassan, sjukskrivning vid dödsfall försäkringskassan